XSMB 160 ngày – Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày gần đây nhất

Thống kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày qua

XSMB ngày 24-07-2024

ĐB 96455
G1 89697
G2 3637909332
G3 609361354650885401737803091900
G4 2276481152263349
G5 898045104376865953726414
G6 383263489
G7 80926618
Đầu Đuôi
0 0
1 0,1,4,8
2 6
3 0,2,6
4 6,9
5 5,9
6 3,6
7 2,3,6,6,9
8 0,0,3,5,9
9 2,7

XSMB ngày 23-07-2024

ĐB 27364
G1 85221
G2 5878929728
G3 945912557245486386373313477273
G4 4241747477443206
G5 652065256540673571993332
G6 642239625
G7 63565566
Đầu Đuôi
0 6
1
2 0,1,5,5,8
3 2,4,5,7,9
4 0,1,2,4
5 5,6
6 3,4,6
7 2,3,4
8 6,9
9 1,9

XSMB ngày 22-07-2024

ĐB 15296
G1 58122
G2 6079962033
G3 156336413808436386216352906321
G4 6873771203168598
G5 022377656786820292085748
G6 423428102
G7 54114413
Đầu Đuôi
0 2,2,8
1 1,2,3,6
2 1,1,2,3,3,8,9
3 3,3,6,8
4 4,8
5 4
6 5
7 3
8 6
9 6,8,9

XSMB ngày 21-07-2024

ĐB 10190
G1 86296
G2 3320600021
G3 066967945442036151222365478466
G4 8027529266059745
G5 688122321351607365803976
G6 592230142
G7 07892196
Đầu Đuôi
0 5,6,7
1
2 1,1,2,7
3 0,2,6
4 2,5
5 1,4,4
6 6
7 3,6
8 0,1,9
9 0,2,2,6,6,6

XSMB ngày 20-07-2024

ĐB 01882
G1 99877
G2 6996051715
G3 007759181877152620977814522258
G4 2336948914049201
G5 516547674964930767729807
G6 239703602
G7 16624290
Đầu Đuôi
0 1,2,3,4,7,7
1 5,6,8
2
3 6,9
4 2,5
5 2,8
6 0,2,4,5,7
7 2,5,7
8 2,9
9 0,7

XSMB ngày 19-07-2024

ĐB 23877
G1 86129
G2 4357815885
G3 320842565261324717206143613632
G4 0924566627459173
G5 959881909399305267075148
G6 194088792
G7 39605222
Đầu Đuôi
0 7
1
2 0,2,4,4,9
3 2,6,9
4 5,8
5 2,2,2
6 0,6
7 3,7,8
8 4,5,8
9 0,2,4,8,9

XSMB ngày 18-07-2024

ĐB 12559
G1 30645
G2 8070572880
G3 705563005515476137765203733922
G4 4395673174317487
G5 139219731714197706691729
G6 849257368
G7 02449720
Đầu Đuôi
0 2,5
1 4
2 0,2,9
3 1,1,7
4 4,5,9
5 5,6,7,9
6 8,9
7 3,6,6,7
8 0,7
9 2,5,7

XSMB ngày 17-07-2024

ĐB 54959
G1 56122
G2 0887394181
G3 338150263337770248887438361601
G4 3300408513479923
G5 898514171636506237911252
G6 825287821
G7 64241876
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,7,8
2 1,2,3,4,5
3 3,6
4 7
5 2,9
6 2,4
7 0,3,6
8 1,3,5,5,7,8
9 1

XSMB ngày 16-07-2024

ĐB 79496
G1 54389
G2 1487999309
G3 863010217009978474418320910665
G4 6962079753440621
G5 776621890312585050038386
G6 359794639
G7 45126022
Đầu Đuôi
0 1,3,9,9
1 2,2
2 1,2
3 9
4 1,4,5
5 0,9
6 0,2,5,6
7 0,8,9
8 6,9,9
9 4,6,7

XSMB ngày 15-07-2024

ĐB 43030
G1 44299
G2 0034025339
G3 076844511822380380637716379753
G4 4649784159463334
G5 682896819694225230355230
G6 700124697
G7 67416681
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 4,8
3 0,0,4,5,9
4 0,1,1,6,9
5 2,3
6 3,3,6,7
7
8 0,1,1,4
9 4,7,9
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 160 ngày

Bộ số Số lượt về
96
về 6 lần
69
về 5 lần
09
về 4 lần
33
về 4 lần
66
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
82
về 4 lần
12
về 3 lần
26
về 3 lần
32
về 3 lần
34
về 3 lần

Thống kê 160 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 16 lần Đuôi 0: 14 lần Tổng 0: 15 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 10 lần Tổng 1: 14 lần
Đầu 2: 15 lần Đuôi 2: 21 lần Tổng 2: 13 lần
Đầu 3: 22 lần Đuôi 3: 15 lần Tổng 3: 15 lần
Đầu 4: 13 lần Đuôi 4: 15 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 16 lần Đuôi 5: 13 lần Tổng 5: 23 lần
Đầu 6: 22 lần Đuôi 6: 19 lần Tổng 6: 17 lần
Đầu 7: 13 lần Đuôi 7: 17 lần Tổng 7: 19 lần
Đầu 8: 14 lần Đuôi 8: 11 lần Tổng 8: 16 lần
Đầu 9: 20 lần Đuôi 9: 25 lần Tổng 9: 15 lần

Thống kê lô tô 160 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
89
về 73 lần
52
về 61 lần
32
về 59 lần
59
về 59 lần
10
về 57 lần
Bộ số Số lượt về
22
về 57 lần
66
về 57 lần
92
về 57 lần
25
về 55 lần
79
về 55 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 397 lần Đuôi 0: 474 lần Tổng 0: 416 lần
Đầu 1: 419 lần Đuôi 1: 406 lần Tổng 1: 421 lần
Đầu 2: 465 lần Đuôi 2: 511 lần Tổng 2: 439 lần
Đầu 3: 395 lần Đuôi 3: 419 lần Tổng 3: 427 lần
Đầu 4: 422 lần Đuôi 4: 370 lần Tổng 4: 424 lần
Đầu 5: 420 lần Đuôi 5: 418 lần Tổng 5: 444 lần
Đầu 6: 466 lần Đuôi 6: 431 lần Tổng 6: 410 lần
Đầu 7: 434 lần Đuôi 7: 387 lần Tổng 7: 490 lần
Đầu 8: 434 lần Đuôi 8: 377 lần Tổng 8: 408 lần
Đầu 9: 468 lần Đuôi 9: 527 lần Tổng 9: 441 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: